Ulvi Hallikmäe alias Lusti-Leenu kogutud kalambuuride näitus

Armas kalambuurisõber ja eesti keele nautleja!

Sellelt näituselt leiad

ühe-, kahe- ja kolmetähenduslikke

mõtteid,

mis Lusti-Leenule omases humoorikas

võtmes

puudutavad poliitilisi, apoliitilisi,

alkoholipoliitilisi,

meditsiinilisi, morbiidseid, soliidseid,

pedagoogilisi, ebapedagoogilisi,

sotsiaalseid, antisotsiaalseid,

finants- rahanduslikke,

filosoofilisi, ulmelisi ja olmelisi teemasid,

samuti mõningaid kaubanduseeskirju.

 

Kroonilise naljatalumatuse korral

pöörduda esmalt arsti või apteekri

poole.