Töötajad

PERSONAL:

JUHATAJA – Lauri Sepp,

43 60 055; 56983806, abjakultuurimaja@gmail.com

SISULISE TÖÖ KOORDINAATOR- Ülle Rõigas,

43 60 055;  55686319,  abjakultuurimaja@gmail.com

KORISTAJA-PERENAINE- Lea Kallas

KORISTAJA-PERENAINE- Pille Vodi

RINGIJUHID:

* Kapell “De La Rosa”

* Naiskoor Õbeäidsme  juhendaja Külli Salumäe

* Laste lauluringi juhendaja  Ruth Mõttus

* Nunnuklubi – juhendaja Ruth Mõttus

* Naisansambel “Viisivakk” juhendaja Anne Gomaa

* Laste näiteringi ja memmede tantsurühma “Meelespea” juhendaja Viive Niinemäe

* Laste näiteringi juhendaja  Ruth Mõttus

* Naisrahvatantsurühm “Wallatud” juhendaja Alli Laande

* Showtantsutrupp Vou juhendaja Elle Agar

* Showtantsutrupp Vou Juunior juhendaja Elle Agar

* Showtantsutrupp MiniVou juhendaja Elle Agar

* Pensionäride näiteringi “Kolmas Voorus” juhendajat otsitakse

 

 

Abja Kultuurimaja