Töötajad

PERSONAL:

JUHATAJA – Tiiu Sommer 43 60 055; 56983806) abjakultuurimaja@gmail.com

SISULISE TÖÖ KOORDINAATOR- Ülle Rõigas (43 60 055; 56983806) abjakultuurimaja@gmail.com

KORISTAJA-PERENAINE- Lea Kallas

KORISTAJA-PERENAINE- Pille Vodi

RINGIJUHID:

* Kapell “De La Rosa” juhendaja- Rosalie Ralja

* Naiskoor Õbeäidsme ja  laste lauluringi juhendaja- Tiiu Sommer

* Laste liikumisringi juhendaja- Mari Kahu

* Naisansambel “Viisivakk” juhendaja- Anne Gomaa

* Laste näiteringi ja memmede tantsurühma “Meelespea” juhendaja- Viive Niinemäe

* Abja EHH-Teatri juhendaja-  Andres Linnupuu

* Laste näiteringi juhendaja- Ruth Mõttus

* Naisrahvatantsurühm “Wallatud” juhendaja- Alli Laande

* Showtantsutrupp Vou juhendaja- Elle Agar

* Pensionäride näiteringi “Kolmas Voorus” juhendaja- Kersti Sillaots

 

 

Abja Kultuurimaja