Abja Kultuurimaja külastajate kultuuritarbimise uuring 2014/2015 hooaeg

Abja kultuurimaja külastajate kultuuritarbimise uuring viidi läbi eesmärgiga välja selgitada Abja Kultuurimaja külastajate eelistused kultuurisündmuste osas. Lisaks soovisime läbi küsitluse välja selgitada nö. “murekohad”, millest lähtuvalt saame juhinduda edaspidise parema töö organiseerimiseks.

Me täname kõiki, kes uuringus osalesid ja meile tagasisidet andsid. Soovime kõigile kultuurimaja külastajtele kaunist suve, rõõmsate kohtumisteni jaanipäeval ja Abja Suvepäevadel ning siis juba uuel hooajal.

Abja kultuurimaja külastajate kultuuritarbimise uuring 2014-15

 

Abja Kultuurimaja