Eesti Mälu Instituudi näitus “Vastupanu Nõukogude võimule Eestis 1940-1991” Abja Kultuurimaja ees

“Balti riikide haaramise Nõukogude mõjusfääri otsustasid Nõukogude Liit ja Saksamaa
omavahelise mittekallaletungilepingu salajase lisaprotokolliga 23. augustil 1939. aastal.
Järgmisel aastal Balti riigid okupeeriti. Algasid repressioonid, aga algas ka vastupanu. Ligi
pool sajandit kestnud okupatsiooni sisse jäi palju vastupanuvorme aktiivsest passiivseni. Neid
kõiki ei jõua kajastada ükski näitus, kuid tähtis on mitte unustada neid, kes oma südames ei
andnud Eestit mitte kunagi ära,“ leidis näituse kuraator, Eesti Mälu Instituudi teadur-
projektijuht Eli Pilve.
Eesti Mälu Instituudi näitus “Vastupanu Nõukogude võimule Eestis 1940–1991” on koostatud
eesti, inglise ja vene keeles.