KONKURSS ABJA KULTUURIMAJA JUHATAJA AMETIKOHALE

Töö kirjeldus

 • Abja Kultuurimaja tegevuse juhtimine
  • huvialategevuse korraldamine
  • ürituste organiseerimine

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus

* hea arvutikasutamise oskus

* suur huvi valdkonna vastu 
• kogemus kultuuri alal
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus
• suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia
• loomingulisus
• iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
• avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine

Tööandja pakub

 • põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
  • häid eneseteostusvõimalusi Abja Kultuurimaja arendamisel
  • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
  • enesetäiendamise võimalusi

  Tööle asumise aeg 02. jaanuar 2018.

Avaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri palume saata elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti  aadressile abjavv@abja.ee

Dokumendid esitada hiljemalt 28.11.2017.
Lisainfo: vallavanem Peeter Rahnel 4354781, 56613433

 

Abja Kultuurimaja