KONKURSS ABJA KULTUURIMAJA JUHATAJA AMETIKOHALE

Töö kirjeldus

 • Abja Kultuurimaja tegevuse juhtimine
  • huvialategevuse korraldamine
  • ürituste organiseerimine

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus

* hea arvutikasutamise oskus

* suur huvi valdkonna vastu 
• kogemus kultuuri alal
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus
• suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia
• loomingulisus
• iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
• avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine

Tööandja pakub

 • põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
  • häid eneseteostusvõimalusi Abja Kultuurimaja arendamisel
  • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
  • enesetäiendamise võimalusi

  Tööle asumise aeg 02. jaanuar 2018.

Avaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri palume saata elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti  aadressile abjavv@abja.ee

Dokumendid esitada hiljemalt 28.11.2017.
Lisainfo: vallavanem Peeter Rahnel 4354781, 56613433

 

XI Mulgi konverents

XI Mulgi konverents 23.11. 2017 Tõrva linnas Tõrva gümnaasiumi saalis.

XI Mulgi konverentsi programm:

Päeva juhib Urmas Tuuleveski
10.30 Hommikukohv ja registreerumine
11.00 Avamine
Muusikaline tervitus Tõrva muusikakooli õpilastelt. Tervitussõnad
11.15 – 12.00 Tark meediasuhtlus ja oskuslik mainekujundus. Ingrid Veidenberg Meediakool ja Eesti Päevaleht
12.00 – 12.30 Mulkide osturänne 19. sajandil ja selle järelmõjud. PhD Kersti Lust Helsingi Ülikoolist
12.30 – 13.15 Mulgi rahvanimetuse saamisloost. Kust mulgid endale nime said? PhD Taavi Pae Tartu Ülikoolist ja PhD Helsingi Ülikoolist Kersti Lust
13.15 – 13.40 Kohvipaus
13.40 – 14.15 Lood ja inimesed. Mulgi lood. Literaat Heiki Raudla
14.15 – 14.40 Mulgi elamuskeskus. Mulkide tulevane maamärk!? MKI vanem ja Tõrva valla vallavanem Maido Ruusmann
14.40  – 15.00 Mulgimaa Uhkuse 2017 väljakuulutamine! Järgmisele MKI vanemale ametiketi üleandmine
15.00 Moderaatori kokkuvõte ja päeva lõpp

Konverentsile registreerumine: mki@mulgimaa.ee

Konverentsi korraldavad Mulgi Kultuuri Instituut ja Tõrva vald.

Toetab Mulgimaa kultuuriprogramm

Lisainfo: Kaja Allilender 5185371, mki@mulgimaa.ee

Naisansambel Viisivakk 50

Ei ole just igapäevane, et üks ring saab tähistada viiekümnendat juubelisünnipäeva, aga Abja Kultuurimaja naisansamblil “Viisvakk” on just selline tähtpäev ukse ees. Veelgi harukordsem on, et juubilar “Viisivaka” ridades on naisi, kes on laulnud seal algusest peale! Tulge 18. novembril algusega kell 16.00 kuulama ja vaatama!

Abja Kultuurimaja