Näitering “Kolmas voorus”

Abja pensionäride näitering “Kolmas voorus” sai alguse käesoleva aasta jaanuaris ning esimese lavastusena valmis Küllike veede lühinäidendite popurii “Kõik müügiks”, millega oleme käinud nii Viljandi- ja Pärnumaa Harrastusteatrite festivalil, Kuhjavere Külateatrite festivalil kui ka üleriigilisel Külateatrite festivalil. Lisaks on olnud mitmeid esinemisi nii oma vallas, naabrite juures kui ka kaugemal. Näiteseltskonda kuuluvad meie kandi pensionärid, kes teevad näitemängu suure rõõmu ja ennastunustava pühendumisega.

“Kolmanda vooruse”  näitlejaid juhendab ja õpetab Kersti Sillaots.

Oleme rõõmsad ka küllakutsete eest!

 

Kolmas_voorus

Abja Kultuurimaja