Kõik Tiiu'i postitused

KONKURSS ABJA KULTUURIMAJA JUHATAJA AMETIKOHALE

Töö kirjeldus

 • Abja Kultuurimaja tegevuse juhtimine
  • huvialategevuse korraldamine
  • ürituste organiseerimine

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus

* hea arvutikasutamise oskus

* suur huvi valdkonna vastu 
• kogemus kultuuri alal
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus
• suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia
• loomingulisus
• iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
• avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine

Tööandja pakub

 • põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
  • häid eneseteostusvõimalusi Abja Kultuurimaja arendamisel
  • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
  • enesetäiendamise võimalusi

  Tööle asumise aeg 02. jaanuar 2018.

Avaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri palume saata elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti  aadressile abjavv@abja.ee

Dokumendid esitada hiljemalt 28.11.2017.
Lisainfo: vallavanem Peeter Rahnel 4354781, 56613433

 

XI Mulgi konverents

XI Mulgi konverents 23.11. 2017 Tõrva linnas Tõrva gümnaasiumi saalis.

XI Mulgi konverentsi programm:

Päeva juhib Urmas Tuuleveski
10.30 Hommikukohv ja registreerumine
11.00 Avamine
Muusikaline tervitus Tõrva muusikakooli õpilastelt. Tervitussõnad
11.15 – 12.00 Tark meediasuhtlus ja oskuslik mainekujundus. Ingrid Veidenberg Meediakool ja Eesti Päevaleht
12.00 – 12.30 Mulkide osturänne 19. sajandil ja selle järelmõjud. PhD Kersti Lust Helsingi Ülikoolist
12.30 – 13.15 Mulgi rahvanimetuse saamisloost. Kust mulgid endale nime said? PhD Taavi Pae Tartu Ülikoolist ja PhD Helsingi Ülikoolist Kersti Lust
13.15 – 13.40 Kohvipaus
13.40 – 14.15 Lood ja inimesed. Mulgi lood. Literaat Heiki Raudla
14.15 – 14.40 Mulgi elamuskeskus. Mulkide tulevane maamärk!? MKI vanem ja Tõrva valla vallavanem Maido Ruusmann
14.40  – 15.00 Mulgimaa Uhkuse 2017 väljakuulutamine! Järgmisele MKI vanemale ametiketi üleandmine
15.00 Moderaatori kokkuvõte ja päeva lõpp

Konverentsile registreerumine: mki@mulgimaa.ee

Konverentsi korraldavad Mulgi Kultuuri Instituut ja Tõrva vald.

Toetab Mulgimaa kultuuriprogramm

Lisainfo: Kaja Allilender 5185371, mki@mulgimaa.ee